Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πιλοτικών σχολικών μονάδων για τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση σχετικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων Ενόψει της έναρξης υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της δράσης για το σχολικό έτος 2020-2021

Έγγραφο 113986/ΓΔ4/02-09-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση της πιλοτικής εφαρμογής των εργαστηρίων δεξιοτήτων (ΥΑ με αρ. Φ.7/79511/ΓΔ4/24-6-2020) καλούνται οι προϊστάμενοι, διευθυντές και εκπαιδευτικοί των 218 πιλοτικών σχολικών μονάδων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια):

(Α) να κάνουν άμεσα αίτηση εγγραφής στην πλατφόρμα του ΙΕΠ: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php

Για τυχόν τεχνικά προβλήματα και αντιμετώπισή τους συμπληρώνεται η φόρμα: https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=14.

(Β) Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους θα λαμβάνουν από το ΙΕΠ ηλεκτρονικό μήνυμα με τις οδηγίες και τους κωδικούς σύνδεσης:

i) στο περιβάλλον ασύγχρονης εκπαίδευσης (moodle),

ii) στο περιβάλλον της τηλεδιάσκεψης (Microsoft teams) με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση.

Με τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος πραγματοποιείται άμεσα σύνδεση στις παραπάνω πλατφόρμες.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχετικά :

Η με αρ. πρωτ. Φ.7/79511/ΓΔ4/24-06-2020 ΥΑ (Β΄ 2539) “Εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”

Η με αρ. πρωτ. Φ.7/86136/ΓΔ4/06-07-2020 ΥΑ (Β΄ 2847) “Ορισμός σχολικών μονάδων για την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”

Η με αρ. πρωτ. 109480/ΓΔ4/25-08-2020 εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ

Μετάβαση στο περιεχόμενο