Επιλογή σχολείων για την Ακαδημία με θέμα «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην πράξη στην Ελλάδα» Μεταξύ των επιλεχθέντων σχολείων και το Γυμνάσιο Αμμοχωρίου

Έγγραφο 115410/Η1/17-7-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τις αιτήσεις των σχολείων τα οποία είχαν προεπιλεγεί από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Α.Π.: ΦΣΕ23/91404/Η1/10-6-2015 έγγραφό μας, κατέληξε στα εξής σχολεία:

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο