Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)

Με την 141842/Γ7/3-10-2013 εγκύκλιό του το Υπουργείο Παιδείας παρέχει διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 106554/Γ7/14-09-2012 με θέμα «Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)».

Διαβάστε την 106554/Γ7/14-09-2012  εγκύκλιο

Διαβάστε την 141842/Γ7/3-10-2013 εγκύκλιο με τις διευκρινίσεις

Διαβάστε την 114540/Γ7/27-09-2012 εγκύκλιο σχετικά με την επιλογή ΥΣΕΦΕ

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο