Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Y.Σ.Ε.Φ.Ε.) Για το 2016-2017


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 170603/Δ2/13-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Η επιλογή του ΥΣΕΦΕ γίνεται σε συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

Μετά την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος, και σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 2 που ακολουθεί, ο σύλλογος προτείνει έναν εκπαιδευτικό μεταξύ εκείνων που πρόκειται να διδάξουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών (κατά προτεραιότητα κλάδου ΠΕ04 ή ΠΕ12.08 ή ΠΕ12.10) στη σχολική μονάδα, ως Υπεύθυνο για το Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.) που χρησιμοποιεί η σχολική μονάδα και το οποίο καλύπτει τη δυνατότητα υλοποίησης εργαστηριακών δραστηριοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και της Γεωλογίας – Γεωγραφίας.

Η πρόταση του συλλόγου για τον ΥΣΕΦΕ διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα.

Ο Προϊστάμενος της οικείας ΔΔΕ με απόφασή του ορίζει τον ΥΣΕΦΕ , η θητεία του οποίου διαρκεί ένα διδακτικό έτος, αν είναι μόνιμος εκπαιδευτικός. Αν ο ΥΣΕΦΕ είναι αναπληρωτής ή ωρομίσθιος εκπαιδευτικός, η θητεία του διαρκεί από τον ορισμό του ως ΥΣΕΦΕ μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Τα κριτήρια και η αντίστοιχη μοριοδότηση με βάση τα οποία επιλέγεται ο ΥΣΕΦΕ είναι τα ακόλουθα:

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares