Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ

Με την 141842/Γ7/3-10-2013 εγκύκλιό του το Υπουργείο Παιδείας παρέχει διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 106549/Γ7/14-09-2012 με θέμα «Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ)»

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο