Επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών ΔΕ από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το 2015-2016

Έγγραφο 142986/E2/14-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια προηγούμενης οδηγίας της υπηρεσίας μας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. πρωτ. 102024/Ε2/26-6-2015 εγκύκλιο αποσπάσεων, παρακαλούμε να καταχωρίσετε έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015, στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ που σας έχουν υποβάλει οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όσον αφορά στις αιτήσεις επανεξέτασης απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, παρακαλούμε να συμπληρωθεί ο επισυναπτόμενος πίνακας excel με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλει αίτηση επανεξέτασης και να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση dprb@minedu.gov.gr έως την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015.

Σε περίπτωση αλλαγής των προτιμήσεων του εκπαιδευτικού ή προσκόμισης νέων δικαιολογητικών η τροποποίηση της αίτησης μπορεί να γίνει μόνο από:
1. την αρχική Διεύθυνση υποβολής της αίτησης
2. από τη Διεύθυνση οργανικής του εκπαιδευτικού, μέσω της διαδικασίας ελέγχου της αίτησης, πατώντας το κουμπί «Ενημέρωση».

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015 και έως τις 13:00 αυστηρά όλες οι Διευθύνσεις θα πρέπει να προβούν στον έλεγχο και την επικύρωση των εκπρόθεσμα καταχωρημένων αιτήσεων.

Οι αιτήσεις που έχουν αποσταλεί στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε. του ΥΠΟΠΑΙΘ είτε από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είτε απευθείας από τους εκπαιδευτικούς δεν θα ληφθούν υπόψη.
Διευκρινίζεται ότι οι προαναφερόμενες αιτήσεις (επανεξετάσεις/εκπρόθεσμες) αφορούν αποκλειστικά τις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και όχι φορείς ή σχολεία (ΣΜΕΑΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά).

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]