Επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων 2014

Εγκύκλιος Φ.251/87123/Β6/4-6-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΥΗ9-4Τ8) του Υπουργείου Παιδείας

Στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις προσέρχονται μόνο όσοι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, αποδεδειγμένα λόγω ασθένειας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, δεν έλαβαν μέρος ή διέκοψαν την εξέτασή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του Μαΐου-Ιουνίου, αφού θα έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Λύκειο φοίτησης τους εντός τριών ημερών από την ημέρα εξέτασης που απουσίασαν.

Η κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών στα Λύκεια για συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων πρέπει να έχει γίνει το αργότερο εντός τριών ημερών  από την ημέρα εξέτασης του μαθήματος, από το οποίο απουσίασε ή διέκοψε την εξέτασή του, για λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας. Αν οι μαθητές κάποιου Λυκείου εξετάστηκαν σε άλλο εξεταστικό κέντρο, τότε ο Διευθυντής του Λυκείου επικοινωνεί με το εξεταστικό κέντρο, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα μαθήματα, στα οποία οι υποψήφιοι απουσίασαν με βάση τα απουσιολόγια του εξεταστικού κέντρου. Για την επάρκεια των δικαιολογητικών και την παραπομπή στις επαναληπτικές εξετάσεις του Ιουνίου, αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεργασία με τη ΛΕΕ και αν χρειάζεται τα επικυρώνει ο αρμόδιος Δ/ντής κάθε Δ/νσης Δ.Ε. Αν κάποιος υποψήφιος απουσίασε σε περισσότερα από ένα συνεχόμενα μαθήματα, μπορεί να προσκομίσει ένα δικαιολογητικό συνολικά για όλες τις απουσίες του. Τα δικαιολογητικά που υποχρεώνεται ο υποψήφιος να προσκομίσει, περιγράφονται στο άρθρο 25 του ΠΔ60/2006 και στο άρθρο 1 του ΠΔ. 41/2011, και αναλυτικά:

« Για να συμμετάσχει μαθητής στις εξετάσεις του εδαφίου β’ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, πρέπει το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα εξέτασης του μαθήματος από το οποίο απουσίασε ή διέκοψε την εξέταση του να καταθέσει ο ίδιος, εφόσον είναι ενήλικος, ή ο κηδεμόνας του στο Διευθυντή του Λυκείου:
α) δικαιολογητικά ασθενείας από Δημόσιο Νοσοκομείο τα οποία φέρουν σφραγίδα Διευθυντή είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος ή Δημόσιου Κέντρου Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου από τα οποία προκύπτει η αδυναμία του μαθητή να συμμετάσχει στην εξέταση
β) άλλα δικαιολογητικά- εκτός εκείνων που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παρούσης- που ο Σύλλογος Διδασκόντων ή η Λυκειακή Επιτροπή εξετάσεων κρίνει επαρκή για τη δικαιολόγηση της μη συμμετοχής του στις εξετάσεις του Ιουνίου και επικυρώνει ο αρμόδιος διευθυντής κάθε Διεύθυνσης Δ.Ε. Δε θεωρούνται επαρκείς απλές ιατρικές βεβαιώσεις από ιδιώτες ή υπεύθυνες δηλώσεις των μαθητών ή των γονέων και κηδεμόνων τους.»

Οι υποψήφιοι, που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ΓΕΛ του νομού Φλώρινας  θα εξεταστούν στο Εξεταστικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι το 27ο ΓΕΛ Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Κλεάνθους-Παπαηλιάκη, τκ.54453, τηλ. 2310937402).

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

Διαβάστε το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]