Επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2016 για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Έγγραφο Φ.251/ 77249 /Α5/13-5-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Σας διαβιβάζουμε τη συνημμένη Φ.253.2/62767/Α5/13-04-2016 (ΦΕΚ 1063 τΒ΄/2016) Υπουργική Απόφαση που αφορά στον καθορισμό οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2016, υποψηφίων ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ, με το νέο και παλαιό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι λόγω ασθένειας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία δεν έλαβαν μέρος ή διέκοψαν την εξέτασή τους. Συγκεκριμένα:

Το άρθρο 1 αναφέρεται στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2016 υποψηφίων ΓΕ.Λ με το νέο και το παλαιό σύστημα εισαγωγής.

Το άρθρο 2 αναφέρεται στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2016 υποψηφίων ΕΠΑ.Λ με το νέο και το παλαιό σύστημα εισαγωγής (ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013, ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑ Α΄ και ΟΜΑΔΑ Β΄ του ν. 3748/2009).

Το άρθρο 3 αναφέρεται στα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι στο εξεταστικό κέντρο προκειμένου να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις.

Επισημαίνεται ότι, για να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι στις επαναληπτικές εξετάσεις του άρθρου 1, πρέπει το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα εξέτασης του μαθήματος από το οποίο απουσίασαν ή διέκοψαν την εξέτασή τους να καταθέσουν οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, ή ο κηδεμόνας τους στο Διευθυντή του Λυκείου: α) δικαιολογητικά ασθενείας από Δημόσιο Νοσοκομείο τα οποία φέρουν σφραγίδα Διευθυντή είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος ή Δημόσιου Κέντρου Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου από τα οποία προκύπτει η αδυναμία του μαθητή να συμμετάσχει στην εξέταση, β) άλλα δικαιολογητικά − εκτός εκείνων που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παρούσης − που η Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων, κρίνει επαρκή για τη δικαιολόγηση της μη συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις και επικυρώνει ο αρμόδιος διευθυντής κάθε Διεύθυνσης  Δ.Ε. Δε θεωρούνται επαρκείς απλές ιατρικές βεβαιώσεις από ιδιώτες ή υπεύθυνες δηλώσεις των μαθητών ή των γονέων και κηδεμόνων τους.

Στην ανωτέρω περίπτωση, που κατά τη διάρκεια της εξέτασης λόγω ξαφνικής ασθένειας υποψήφιος ΓΕΛ αναγκαστεί να διακόψει την εξέτασή του, η Λυκειακή Επιτροπή αφού συντάξει σχετικό πρακτικό, φυλάσσει το γραπτό δοκίμιο στο εξεταστικό κέντρο ή στην οικεία ΕΕΔΔΕ και ενημερώνει το Βαθμολογικό Κέντρο για την απουσία του υποψηφίου με βάση το πρακτικό χωρίς αναγραφή του ονόματός του. Ο υποψήφιος θα λάβει μέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις στο μάθημα που διέκοψε την εξέτασή του, εφόσον ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στο ανωτέρω άρθρο 3. Σε διαφορετική περίπτωση το γραπτό δοκίμιο αποστέλλεται τελικά στο ΒΚ για βαθμολόγηση με σχετικό πρακτικό της Λυκειακής Επιτροπής. Αν βέβαια ο υποψήφιος δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση ότι ολοκλήρωσε τελικά την εξέτασή του, τότε το γραπτό του αποστέλλεται και βαθμολογείται κανονικά.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]