Επανακαθορισμός των Δυσπρόσιτων Σχολικών Μονάδων και παράταση της διαδικασίας κατάταξης σχολικών μονάδων Μετά από εισηγήσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Έγγραφο Φ10/70/26569/Δ1/16-2-2017 του Υπουργείου Παιδείας

1. Παράταση διαδικασίας κατάταξης σχολικών μονάδων.

Σε συνέχεια του αριθμ. πρωτ. Φ10/1814/209457/ΓΔ4/7-12-2016 εγγράφου μας που αφορά την Κατάταξη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κατηγορίες Μετάθεσης – Μοριοδότηση, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εισηγήσεων των αρμόδιων Περιφερειακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και των Περιφερειακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) καθορίζεται εκ νέου στις 12-4-2017.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποστείλουν τις πράξεις των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων με τις εισηγήσεις κατάταξης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο ανωτέρω σχετικό και στους οικείους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης μέχρι και τις 5-5-2017.

2. Επανακαθορισμός των Δυσπρόσιτων Σχολικών Μονάδων.

Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με στόχο τον εξορθολογισμό της υφιστάμενης κατάταξης καθορισμού των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ως δυσπρόσιτων καλεί τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλλουν μέσω των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης έως 5-5-2017 τις εισηγήσεις τους για τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 7γ. του Ν. 1351/1983 (56Α΄).

Διαβάστε το έγγραφο

Τι προβλέπει το αρθ 13 παρ. 7γ. του Ν. 1351/1983 (56Α΄):
«γ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ύστερα από πρόταση του οικείου Ανώτερου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου καθορίζονται τα σχολεία που λειτουργούν σε περιοχές δυσπρόσιτες και συγκοινωνιακά απομονωμένες και στα οποία διορίζονται εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1143/1981.»

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/11/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]