Ένταξη εκπαιδευτικών στις νέες περιοχές μετάθεσης Εφόσον στα όρια του ΠΥΣΔΕ αλλάζει το πλήθος των υφιστάμενων περιοχών


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 145820/Ε2/7-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της 134027/E2/08-08-2018 ΥΑ «Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 7ΖΛΚ4653ΠΣ-ΜΥΠ), διευκρινίζουμε τα εξής:

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες αυξάνονται οι περιοχές μετάθεσης, θα πρέπει να καλέσουν τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και ανήκουν οργανικά (από διορισμό, μετάταξη, μετάθεση) σε περιοχή μετάθεσης η οποία επιμερίζεται, να δηλώσουν την περιοχή στην οποία επιθυμούν να ανήκουν οργανικά, εφεξής.

Επισημαίνεται ότι εκπαιδευτικός που βρίσκεται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ μπορεί να επιλέξει μόνο μεταξύ των περιοχών που προέκυψαν από τον επιμερισμό της περιοχής στην οποία ανήκει οργανικά. Δηλ. αν:

α) μία ενιαία περιοχή έχει επιμεριστεί σε δύο ή περισσότερες περιοχές μετάθεσης, μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε από τις δύο περιοχές (περιπτώσεις Έβρου, Καβάλας, Κέρκυρας αφενός και Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση αφετέρου),

β) δύο περιοχές έχουν πλέον γίνει τρεις περιοχές μετάθεσης, μπορεί να επιλέξει μόνο μεταξύ των περιοχών που προέκυψαν από τον επιμερισμό της περιοχής στην οποία ανήκει οργανικά (περιπτώσεις Λέσβου, Πειραιά, Σάμου).

Π.χ. αν οι περιοχές Α΄ & Β΄ έγιναν πλέον Α΄, Β΄ & Γ΄, μπορεί να επιλέξει μεταξύ των περιοχών Β΄ & Γ΄, αφού η περιοχή Α΄ δεν τροποποιήθηκε και ο εκπαιδευτικός δεν ανήκει σ’ αυτήν, αλλά στην Β΄. Αν αντιθέτως η περιοχή στην οποία ανήκει δεν τροποποιήθηκε, ο εκπαιδευτικός παραμένει σε αυτήν.

Διαβάστε το έγγραφο

Σημείωση συντάκτη : Για την περιοχή ευθύνης της ΔΔΕ Φλώρινας το πλήθος των περιοχών μετάθεσης παρέμεινε ένα (1) και με τη νέα απόφαση.