Ένωση Ελλήνων Φυσικών – Σεμινάριο Επιμόρφωσης στην Αθήνα


άκουσε το άρθρο

H ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ το Εργαστήριο Διδακτικής και Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών Διοργανώνουν ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, στα πλαίσια επιμόρφωσης των μελών της, αλλά και των εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων, συνεχίζει τις εκπαιδευτικές/επιμορφωτικές της δραστηριότητες στον τομέα της «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ».
Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διδακτικής και Επιστημολογίας Φ.Ε. του Π.Τ. του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Σεμινάριο Επιμόρφωσης.
ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ του Σεμιναρίου Επιμόρφωσης είναι η Παιδαγωγική Κατάρτιση των εν ενεργεία καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των αποφοίτων των Σχολών Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της χώρας.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Κων. Σκορδούλης
Σύνολο ωρών Σεμιναρίου Επιμόρφωσης: 60 ώρες (20 ώρες διδασκαλία, 30 ώρες e-learning, 10 ώρες Πρακτική Άσκηση και εκπόνηση Εργασίας).
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ Ι ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΑΞΟΝΑΣ Ι: ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (15 ώρες δια ζώσης και 5 ώρες e-learning) • Στοιχεία Γενικής Παιδαγωγικής • Στοιχεία Γνωστικής Ψυχολογίας & Θεωρίες Μάθησης • Στοιχεία Κοινωνικής Ψυχολογίας
ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (8 ώρες δια ζώσης και 5 ώρες e-learning) • Στοιχεία Επιστημολογίας των Φυσικών Επιστημών • Εννοιολογική Ανάλυση και Ιστορική Εξέλιξη των Φυσικών Επιστημών
ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (7ώρες δια ζώσης και 5 ώρες e-learning) • Στοιχεία θεωρίας της Διδακτική των Φυσικών Επιστημών • Διεπιστημονικά και Πολιτισμικά στοιχεία της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών • Διδακτική ανάλυση σχολικού περιεχομένου των Φυσικών Επιστημών Και Ανάλυση Διδακτικής Πρακτικής – Πρακτική Άσκηση (Σχέδια Μαθήματος και Μικροδιδασκαλίες) και Εκπόνηση Εργασίας (40 ώρες συνολικά)
Έναρξη: Αρχές Μαΐου 2013
Ώρες διεξαγωγής μαθημάτων: 9:00 – 16:00 Τμήματα: Σάββατο
Τόπος Διεξαγωγής: Φροντιστήρια Ηράκλειτος
Κόστος: 20 € για τα μέλη της Ε.Ε.Φ(που έχουν ανανεώσει την συνδρομή τους το έτος 2013 .)
60€ για τα μη μέλη της Ε.Ε.Φ.
Για πληροφορίες – εγγραφές: Γεώργα Αναστασία: 15:00 – 19:00, τηλ.: 210-3635701 Web site: www.eef.gr email: eef@otenet.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………..
ΟΝΟΜΑ:…………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………..
E-MAIL:……………………………………..

Share and Enjoy !
Shares