Ενημερωτικό Υλικό Σχετικά με τα Διετή Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι.


άκουσε το άρθρο

ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό για τα Διετή Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) των Α.Ε.Ι. που απευθύνονται στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ., καθώς και προλογικό σημείωμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των μαθητών/-τριών των ΕΠΑ.Λ., τη διανομή του αναφερόμενου υλικού στα ΕΠΑ.Λ. και στα Εξεταστικά Κέντρα, καθώς και στους τελειόφοιτους των ΕΠΑ.Λ. κατά την επίδοση των τίτλων σπουδών τους και γενικότερα τη διανομή του στους μαθητές/-τριες των ΕΠΑ.Λ. με κάθε πρόσφορο τρόπο.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΠΑΛ – Προλογικό Σημείωμα Υπουργού ΥΠΠΕΘ

ΔΙΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΝΤΥΠΟ – ΑΡΧΕΙΟ PDF – 1,76 MB

Share and Enjoy !
Shares