Ενημερωτικές συναντήσεις Ψυχολόγων που έχουν προσληφθεί στα ΕΠΑΛ Προγραμματίζονται για τις 2 και 3 Νοεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ25α/179250/Δ4/24-10-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» με MIS 5010706, προετοιμάζεται η ενημέρωση των ψυχολόγων που έχουν προσληφθεί στα ΕΠΑΛ όλης της χώρας.

Η επικείμενη ενημέρωση των ψυχολόγων που έχουν προσληφθεί έχει προγραμματισθεί για τις 2 και 3 Νοεμβρίου, ως εξής:

  • 2 Νοεμβρίου οι εξής περιοχές: Κεντρική Μακεδονία – Δυτική Μακεδονία.
  • 3 Νοεμβρίου οι εξής περιοχές: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη – Ήπειρος – Θεσσαλία – Βόρειο Αιγαίο.

Προκειμένου να οργανωθούν έγκαιρα και απρόσκοπτα οι μετακινήσεις ή/και διανυκτερεύσεις των ψυχολόγων παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τα ΕΠΑΛ ευθύνης σας και να μας γνωστοποιήσετε μέχρι και την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου στις 12:00 τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα.

Η ενημέρωση θα υλοποιηθεί στις 2 και 3 Νοεμβρίου 9.00-15.00 μ.μ. στο 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, (Λεωφόρος Στρατού 129, ΤΚ 56429, Πολίχνη).

Η απόφαση μετακίνησης εκδίδεται από την Επιτελική Δομή του ΕΣΠΑ και τα έξοδα μετακίνησης – διαμονής καλύπτονται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ.

Η συμμετοχή όλων των ψυχολόγων στην ενημέρωση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, αν όχι υποχρεωτική. Εξαιρούνται οι ψυχολόγοι που έχουν ήδη παρακολουθήσει τις ενημερωτικές συναντήσεις που έγιναν στις 24 και 25 Απρίλιου στο ΥΠΠΕΘ στο πλαίσιο της Πράξης.

{……}

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares