Ενημέρωση των μαθητών των Λυκείων για το AIDS Έγκριση ενημερωτικής δράσης για το 2016-2017

Έγγραφο Φ13.1/139148/Δ2/31-8-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Εγκρίνουμε την υλοποίηση ενημερωτικών παρεμβάσεων για το AIDS στους μαθητές των Λυκείων της χώρας από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS ( Ε.Ε.Μ.Α.Α.). Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2016-2017.

Η ενημερωτική παρέμβαση διάρκειας μέχρι μίας (1) διδακτικής ώρας είναι δωρεάν και προαιρετική για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και θα πραγματοποιείται ανά τμήμα, χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και μετά από συνεννόηση με τους Δ/ντές/τριες των σχολικών μονάδων. Επιπρόσθετα, για την συμμετοχή των μαθητών/τριών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.aids.org.gr

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο