Ενημέρωση των μαθητών Γυμνασίου για την επαγγελματική εκπαίδευση Εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 32374/Δ2/24-2-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές της Γ΄ τάξης των γυμνασίων για τις επιλογές σπουδών που έχουν μετά το Γυμνάσιο και ιδιαίτερα για το περιεχόμενο των σπουδών, τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά εφόδια καθώς και τις διεξόδους από τα Επαγγελματικά Λύκεια, είναι χρήσιμο να μεριμνήσετε ώστε στο πλαίσιο του μαθήματος των Βιωματικών Δράσεων της Γ΄ τάξης και στο διδακτικό αντικείμενο «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός» να ενημερωθούν σχετικά.

Η ενημέρωση μπορεί να γίνει από υπεύθυνους Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού-ΚΕ.ΣΥ.Π σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ και σε συνδυασμό με διδακτικές επισκέψεις σε εγκαταστάσεις των Εργαστηριακών Κέντρων για μια βιωματική προσέγγιση. Για την καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμό των ενημερώσεων κάθε Γυμνάσιο να υποβάλλει σχετικό αίτημα για έγκριση μέσω της Διεύθυνσής του στο αρμόδιο ΚΕ.ΣΥ.Π.

Με τη βοήθεια των Υπεύθυνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού-ΚΕ.ΣΥ.Π. να φροντίσετε για τον συντονισμό της υλοποίησης των παραπάνω.

Επίσης να ενημερωθούν οι μαθητές των Γυμνασίων για τα ΕΠΑΛ που λειτουργούν στην περιοχή σας με τις αντίστοιχες ειδικότητές τους.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares