Ενημέρωση στοιχείων εκπαιδευτικών στο ηλεκτρονικό σύστημα MySchool εν όψει των εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ.: 129934/Ε3/21 Οκτωβρίου 2022

Εν όψει της προγραμματιζόμενης διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 4728/2020 (186 Α), παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την ενημέρωση-επιβεβαίωση των στοιχείων των εκπαιδευτικών (μονίμων και αναπληρωτών), που είστε αρμόδιοι να τηρείτε στo ηλ. σύστημα
MySchool.

Συγκεκριμένα, πρέπει να επιβεβαιωθούν-ενημερωθούν τα πεδία του Ονοματεπώνυμου, του Πατρώνυμου, του Μητρώνυμου καθώς και αυτό της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), τα οποία αποτελούν όλα απαραίτητα στοιχεία της εκλογικής διαδικασίας. Είναι αυτονόητο, ότι σε περίπτωση αναντιστοιχίας, θα πρέπει να διορθωθούν και τα στοιχεία που αφορούν τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης στις οποίες υπάγονται οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και μη.

 

Share and Enjoy !
Shares