UPDATE – Ενημέρωση σχετικά την κινητικότητα των εκπαιδευτικών, κατόχων δεύτερου πτυχίου, που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας


άκουσε το άρθρο
Έγγραφο 195850/Δ2/19-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας (απευθύνεται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Α)  Σύμφωνα με την αριθμ. 6/2013 (ΦΕΚ 3210/τΒ’/18-12-2013) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία αφορά την κινητικότητα των εκπαιδευτικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του N.4172(τ. Α’ 167),  σας γνωρίζουμε τα εξής:

1) Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 (τ.Α’ 167)  λόγω κατάργησης ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία ή και ειδικότητα και οι οποίοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στους συνημμένους Πίνακες Α, Β, Γ και Δ, παρακαλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως στις Δ/νσεις Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την μετάταξή τους, εντός της προθεσμίας, όπως ορίζεται στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση.Στην Αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται η σειρά προτίμησης των φορέων στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν. Επισημαίνεται, ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στον προσωπικό τους φάκελο, που διατηρείται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 Διαβάστε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Η ανακοίνωση 6/2013 (ΦΕΚ 3210/Β/18-12-2013) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η ΔΙΠΙΔΔ/B.2/Δ/110/οικ. 34356/20-12-2013, ΑΔΑ:ΒΛΓΓΧ-ΩΜΗ εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Οδηγίες για την κινητικότητα του προσωπικού της δευτεροβάθμιας   εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013»

Η ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/16-8-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ) εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με το «Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013»

Η ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/οικ. 24199/4-9-2013, ΑΔΑ:ΒΛ9ΚΧ-ΨΩΨ, ΦΕΚ 2208/Β/2013, ΥΑ με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τα κριτήρια και τη διαδικασία για την κατά προτεραιότητα μετάταξη ή μεταφορά των τρίτεκνων υπαλλήλων (άρθρο 91 του ν. 4172/2013, ΦΕΚ 167 Α΄)»

Το έντυπο της αίτησης

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

Το έντυπο της αίτησης και άλλες χρηστικές πληροφορίες έχουναναρτηθεί στο site του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή “Κινητικότητα”—->”Ανακοίνωση 6/2013″
Share and Enjoy !
Shares