Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του ΕΠΑΛ και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» Ενόψει του υπό έκδοση προεδρικού διατάγματος

Εγκύκλιος Φ4/9685/Δ4/19-1-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια των σχετικών εισηγήσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ4/227407/Δ4/22-12-2017 εγκυκλίου ενημέρωσης σχετικά με την έκδοση νέου π.δ. με το οποίο ρυθμίζονται θέματα αξιολόγησης:

(α) των μαθητών των ΕΠΑΛ του ν.4386/2016,

(β) των μαθητών των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας του ν. 4473/2017 για τη Γ΄ τάξη Ημερήσιων ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 σχ. έτους 2017-2018,

(γ) των μαθητών της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑΛ του ν.4186/2013 και

(δ) των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»

σας αποστέλλουμε νέα ενημερωτική εγκύκλιο βάσει του συνόλου των διατάξεων του προωθούμενου π.δ.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των διατάξεων του προαναφερθέντος π.δ. περιλαμβάνονται και διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν θέματα αξιολόγησης με διαφορετικό τρόπο από τις αντίστοιχες διατάξεις του π.δ. 56/2016 (Α΄ 93), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 42/2017 (Α΄ 68).

Διαβάστε την εγκύκλιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30-4-2018

Το ΠΔ που τελικά εκδόθηκε είναι το 40/2018 (ΦΕΚ 76/Α/30-4-2018)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο