Ενημέρωση σχετικά με τα βιβλία αγγλικής γλώσσας στα ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2018-2019 Ποια βιβλία είναι υπό έκδοση

Έγγραφο Φ1/163732/Δ4/2-10-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια ενημέρωσης από το ΙΕΠ σχετικά με τα διδακτικά βιβλία Αγγλικής Γλώσσας των ΕΠΑΛ σχ. έτους 2018-2019, σας γνωρίζουμε ότι βρίσκεται στην τελική της φάση η διαδικασία διαμόρφωσης ενδεικτικού υλικού για την διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στους τομείς των ΕΠΑΛ που ακολουθούν:

1) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

2) Πληροφορικής

3) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

4) Εφαρμοσμένων Τεχνών,

Όπως αναφέρεται στο ίδιο έγγραφο του ΙΕΠ, για τις ανάγκες της διδασκαλίας κατά το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την εκτύπωση και την διανομή του υλικού στις σχολικές μονάδες, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή μέρος του υλικού στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ, ώστε να μπορούν να το αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί, προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες και το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών και μαθητριών της τάξης τους.

{……}

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο