Ενημέρωση και οδηγίες για την σύνταξη και υποβολή απ’ τους Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ και ΔΕ της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης τους για το 2013-2014


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 143881/Γ1/11-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2013-2014 από τους Διευθυντές των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας στον δικτυακό τόπο του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ, για το σχολικό έτος 2013-2014.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις παραπάνω αναρτημένες ετήσιες εκθέσεις των σχολικών μονάδων της παιδαγωγικής τους ευθύνης.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να επισκεφθούν το δικτυακό τόπο του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ και να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την φόρμα της ετήσιας έκθεσης για την εφαρμογή της ΑΕΕ στα σχολεία της παιδαγωγικής τους ευθύνης, μέχρι και 17 Οκτωβρίου του 2014.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares