Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών σε θέματα έμφυλης βίας, διακρίσεων και ισότητας των φύλων Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΚΕΘΙ για μαθητές ΔΕ κατά το σχολικό έτος 2021-2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ15/157893/Δ2/03-12-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας εγκρίνει για το σχολικό έτος 2021-2022, την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών σε θέματα έμφυλης βίας, διακρίσεων και ισότητας των φύλων», που απευθύνεται σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τάξεων και όλων των τύπων σχολείων της χώρας

Στόχοι του προγράμματος είναι:

α) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και μαθητών σε θέματα ισότητας των φύλων, έμφυλης βίας και έμφυλων διακρίσεων,
β) η αλλαγή στερεοτυπικών αντιλήψεων για τις σχέσεις των φύλων, καθώς και
γ) η καλλιέργεια στάσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την πρόληψη των έμφυλων διακρίσεων και της βίας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο (2) διδακτικές ώρες και θα πραγματοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό της τάξης, σε συνεργασία με το στέλεχος του Κ.Ε.Θ.Ι., κ. Μάρη Ειρήνη, ψυχολόγο, εμπειρογνώμονα σε θέματα ισότητας των φύλων.

Το προτεινόμενο υλικό του προγράμματος αποτελείται από το εγχειρίδιο «Ο κόσμος από την αρχή». Πρόκειται για συλλογή ιστοριών που σκιαγραφούν με ευαισθησία τις εμπειρίες κοριτσιών που αντιμετώπισαν βία λόγω του φύλου τους. Αν και το κείμενο εστιάζει σε ιστορίες κοριτσιών, προωθείται η ιδέα ότι η έμφυλη βία αφορά σε όλους και το τέλος του κύκλου της μπορεί να έρθει μόνο ως αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας.

Το εγχειρίδιο συνοδεύεται από Οδηγό για την εκπαιδευτική αξιοποίησή του, ο οποίος περιλαμβάνει εκτενές θεωρητικό πλαίσιο του ζητήματος της έμφυλης βίας, καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις για την αξιοποίηση των ιστοριών οι οποίες συνοδεύονται από πλήθος δραστηριοτήτων που μπορούν να υλοποιηθούν στην τάξη.

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Περισσότερες πληροφορίες

Share and Enjoy !
Shares