Ενημέρωση για τις θεσμικές αλλαγές στα ΕΠΑΛ και διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό

Εγκύκλιος Φ10α/49078/Δ4/23-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΒΧΛ4653ΠΣ-2ΤΧ) του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ10α/40157/Δ4/09-03-2018 εγγράφου μας και στο πλαίσιο επισκέψεων μαθητών και μαθητριών των Γυμνασίων και της Α΄ τάξης Γενικών Λυκείων στα ΕΠΑΛ, σας αποστέλλουμε προς ενημέρωση και αξιοποίηση:

  • το θεσμικό πλαίσιο των αλλαγών που έχουν υλοποιηθεί για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΚ) και αφορούν στη διεύρυνση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δυνατοτήτων των μαθητών και αποφοίτων των ΕΠΑΛ.
  • υποστηρικτικό, οπτικοακουστικό υλικό σε ψηφιακή μορφή. Το υλικό αυτό αφορά σε όλα τα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ή/και συνοδευτικά με αντίστοιχο δικό σας υλικό κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των μαθητών Γυμνασίων και Α΄ τάξης Γενικών Λυκείων, μαθητών και αποφοίτων ΕΠΑΛ καθώς και γονέων/κηδεμόνων.

Στόχος είναι η άμεση και ουσιαστική ενημέρωση της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς) και της τοπικής κοινωνίας ευρύτερα (πχ Δήμοι, Περιφέρειες, ΟΤΑ, Επαγγελματικές Ενώσεις κτλ) αναφορικά με τις δυνατότητες που παρέχονται στους μαθητές και στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων.

{…….}

Διαβάστε την εγκύκλιο

Περισσότερες πληροφορίες

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο