Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των ΣΜΕΑΕ για το σχολικό έτος 2024-2025 Γυμνασίων Ε.Α.Ε., Λυκείων Ε.Α.Ε., Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. πρωτ.: 64200/Δ3/10/06/2024 – ΑΔΑ: 9ΦΗΘ46ΝΚΠΔ-3ΝΛ

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Γυμνασίων Ε.Α.Ε., Λυκείων Ε.Α.Ε., Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), για το σχολικό έτος 2024-2025

1. Εγγραφές – Μετεγγραφές μαθητών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α. Γυμνάσια Ε.Α.Ε. – Λύκεια Ε.Α.Ε.
Β. Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)
Γ. Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)

2. Ωρολόγια – Αναλυτικά Προγράμματα

Α. Γυμνάσια Ε.Α.Ε. & Λύκεια Ε.Α.Ε.
Β. Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)
Γ. Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)

3. Κατανομή μαθητών – Δημιουργία Τμημάτων

Α. Γυμνάσια Ε.Α.Ε. – Λύκεια Ε.Α.Ε.
Β. Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)
Γ. Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)

4. Ωράριο Εκπαιδευτικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
5. Θέματα απουσιών – Χαρακτηρισμός φοίτησης
6. Κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών
7. Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων – Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων
8. Ενδοσχολικός Συντονιστής
9. Παιδαγωγικός σύμβουλος – Μέντορας στη σχολική μονάδα
10. Διδακτικά Βιβλία – Υποστηρικτικό Υλικό – Προσβασιμότητα
11. Προγράμματα Συνεκπαίδευσης
12. Σχολικοί Περίπατοι – Εκδρομές – Επισκέψεις
13. Ενδοσχολική Επιμόρφωση – Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες
14. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
15. Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου
16. Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος myschool
17. Μεταφορά Μαθητών
18. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος
19. Δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας σε επίπεδο σχολικής μονάδας
20. Άδειες εισόδου στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δ.Ε.

Share and Enjoy !
Shares