Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Σχολικών Μονάδων και Διοικητικών Δομών


άκουσε το άρθρο

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού της πληροφοριακής του υποδομής, το Υπουργείο Παιδείας αναπτύσσει ένα νέο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που απευθύνεται στις σχολικές μονάδες και τις αποκεντρωμένες διοικητικές δομές του, με στόχους (α) την καθημερινή μηχανογραφική τους υποστήριξη, και (β) την σταδιακή λειτουργική ενοποίηση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (e-School, e-DataCenter, Survey, ΟΠΣΥΔ, κλπ.) σε ένα ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον.

 Το νέο αυτό περιβάλλον, διαθέσιμο στον ιστότοπο https://myschool.sch.gr, θα τεθεί σε  πλήρη εφαρμογή από το νέο σχολικό έτος (2013-2014) για το σύνολο των σχολικών μονάδων της επικράτειας.  Στην παρούσα φάση και προκειμένου να εντοπισθούν έγκαιρα τυχόν δυσλειτουργίες ή/και ελλείψεις  του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος,  θα υπάρξει μία περίοδος δοκιμαστικής (πιλοτικής) λειτουργίας του νέου συστήματος αρχίζοντας από τις 03-04-2013. Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το νέο σύστημα (παράλληλα με το υπάρχον σύστημα καταγραφής Survey), με στόχο την εξοικείωσή σας με αυτό και κυρίως τη συγκέντρωση παρατηρήσεων, υποδείξεων και προτάσεων οι οποίες θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωση του νέου πληροφοριακού συστήματος και την προετοιμασία του για την πλήρη λειτουργία του σε ευρεία κλίμακα από τη νέα σχολική χρονιά. Παρακαλούμε να μας γνωστοποιείτε τις όποιες παρατηρήσεις/προβλήματα σας σχετικά με το νέο σύστημα, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό 801-200-8040, είτε μέσω του ιστοτόπου http://helpdesk.sch.gr στην ενότητα “Προβλήματα MySchool.

Για τη χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος, έχουν δημιουργηθεί νέοι λογαριασμοί χρηστών για κάθε σχολική μονάδα, υιοθετώντας μια πολιτική αυξημένης υπολογιστικής και δικτυακής ασφάλειας. Οι απαιτούμενοι νέοι λογαριασμοί (όνομα χρήστη και κρυφός κωδικός), καθώς και οι σχετικές οδηγίες τήρησης και αξιοποίησης των λογαριασμών αυτών, θα σας αποσταλούν σύντομα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στην παρούσα φάση, παρακαλούνται  οι Διευθυντές των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων όλων των τύπων να χρησιμοποιήσουν «πιλοτικά» το νέο σύστημα. Οι χρήστες των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (που σε αυτή τη φάση αξιοποιούν το λογισμικό ΝΕΣΤΩΡ) θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μεταγενέστερη φάση.

Η διάρκεια της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας θα είναι  λίγες εβδομάδες, ενώ τα δεδομένα που θα καταχωρηθούν κατά τη πιλοτική λειτουργία του συστήματος θα διαγραφούν με τη λήξη της. Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκ των προτέρων ορθή πληθύσμωση των στοιχείων της κάθε σχολικής μονάδας (με βάση τα δεδομένα των υφιστάμενων συστημάτων), έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο απαιτούμενος χρόνος για καταχώριση δεδομένων.

Θα υπάρξει νέα εγκύκλιος η οποία θα καθορίζει την ημερομηνία λήξης της περιόδου δοκιμαστικής (πιλοτικής) λειτουργίας καθώς και τις ημερομηνίες παραγωγικής λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη που θα προκύψουν από την λειτουργία του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, παρακαλούμε για τη μέγιστη δυνατή ανταπόκριση και συνεργασία σας, καθώς αυτή αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για τη συνεχή βελτίωση και επιτυχία των ψηφιακών υπηρεσιών για την εκπαίδευση.

Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Έναρξη λειτουργίας MySchool (Δείτε το έγγραφο 42456/Δ1/28-3-2013)

Share and Enjoy !
Shares