Έναρξη διαδικασίας οργανικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας που προέρχονται από μετάθεση ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ή επιθυμούν βελτίωση θέσης Το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών και των συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 1775/24-04-2023 της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται:

Ο αναμορφωμένος πίνακας κενών οργανικών θέσεων σε σχολικές μονάδες γενικής παιδείας και επαγγελματικής εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, όπως διαμορφώθηκε ύστερα από τις οργανικές τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, καθώς και των εναπομεινάντων εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας κατόπιν μεταφοράς τους από το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Φλώρινας, που έγιναν με την αριθμ. 5/24-03-2023 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Ακολουθεί η έναρξη της διαδικασίας για τις οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας από διορισμό, μετάθεση, μετάταξη, καθώς και τις εκ νέου οργανικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που αιτούνται βελτίωση θέσης, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

Οι αιτήσεις για δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΓΠ) των εκπαιδευτικών που επιθυμούν οργανική τοποθέτηση σε σχολική μονάδα κατόπιν μετάθεσής τους στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, των εκπαιδευτικών που έχουν αιτηθεί βελτίωση θέσης, καθώς και των εκπαιδευτικών που έχουν αιτηθεί οριστική τοποθέτηση, θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου-εικονιδίου (link) «Αιτήσεις Βελτίωσης & Οριστικής Τοποθέτησης Γενικής Παιδείας» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.
Για τεχνικά ζητήματα που αφορούν τον ανωτέρω σύνδεσμο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Πληροφορικής στο τηλέφωνο 2385054570. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας (Γραφείο Πρωτοκόλλου – Γραφείο 8, τηλ. 2385054574). Εμπρόθεσμες και έγκυρες θεωρούνται μόνον οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Τρίτη 28-03-2023 και ώρα 09:00 μέχρι και την Πέμπτη 30-03-2023 και ώρα 13:00. Η διαδικασία ολοκληρώνεται («κλείνει») αυτόματα την Πέμπτη 30-03-2023 και ώρα 13:00 μ.μ..

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση την περίοδο του Νοεμβρίου 2022 (σύμφωνα με την 126437/Ε2/14-10-2022, ΑΔΑ: ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ, εγκύκλιο μεταθέσεων του ΥΠΑΙΘ), καθώς και όσοι πήραν μετάθεση στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Επισημαίνεται ότι: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν οποιοδήποτε σχολείο επιθυμούν (μέχρι και 20 επιλογές), ακόμη κι αν δεν εμφανίζεται κενό σε αυτό, καθώς από τη διαδικασία των βελτιώσεων ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον κενά από αυτά που αναφέρονται στον αναμορφωμένο πίνακα κενών οργανικών θέσεων, ανά σχολική μονάδα γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δ. Ε. Φλώρινας, που ανακοινώνεται με το παρόν έγγραφο.

Στη συνέχεια ακολουθούν :

  • Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για την κατάρτιση του προσωρινού πίνακα των τοποθετήσεων την Παρασκευή 31-03-2023
  • Υποβολή αιτήσεων για εξέταση και διόρθωση των τυχόν λαθών ή παραλείψεων από την Παρασκευή 31-03-2023 μέχρι και τη Δευτέρα 03-04-2023 και ώρα 13:00.

Οι αιτήσεις για εξέταση και διόρθωση των τυχόν λαθών ή παραλείψεων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (καθ’ όλη τη διάρκεια της κάθε ημέρας), με το πρότυπο αίτησης που συνοδεύει την παρούσα, στη διεύθυνση: mail@dide.flo.sch.gr, (Γραφείο Πρωτοκόλλου – Γραφείο 8 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας) και απαιτείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ εκ μέρους του υποβάλλοντος την αίτηση και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054574 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) ότι η αίτηση του όντως παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε (ώστε να γνωρίζει τον αριθμό πρωτοκόλλου της). Εμπρόθεσμες θα θεωρηθούν μόνον οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 03-04-2023 και ώρα 13:00.

  • Συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας την Τρίτη 04-04-2023 για την οριστικοποίηση των τοποθετήσεων μετά την εξέταση και τη διόρθωση των τυχόν λαθών ή παραλείψεων.

Διαβάστε το έγγραφο 1775/24-03-2024 της ΔΔΕ Φλώρινας και τον πίνακα με τις κενές οργανικές θέσεις

Η αίτηση για διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων

Share and Enjoy !
Shares