Εκπρόθεσμες αιτήσεις απόσπασης, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αιτήσεων

Εγκύκλιος 117491/Δ2/24-7-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Οδηγίες για την υποβολή και καταχώριση ανακλήσεων και τροποποιήσεων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν καθώς και λοιπά θέματα επί αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Διαβάστε την εγκύκλιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο