Εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθήματα Ξένων Γλωσσών της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑΛ

Έγγραφο Φ1/173292/Δ4/16-10-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 (Β΄ 1426) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την Φ2/89289/Δ4/31-05-2018 (Β΄ 2122) όμοιά της, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α΄83) περιλαμβάνει το μάθημα «Αγγλικά Ειδικότητας» αλλά και το μάθημα «Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ισπανικά ή Ιταλικά», στο οποίο οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν να διδαχθούν μία από τις ανωτέρω Ξένες γλώσσες. Για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στην εν λόγω ειδικότητα οι μαθητές προμηθεύονταν μέχρι σήμερα τα διδακτικά τους εγχειρίδια από το ελεύθερο εμπόριο, σύμφωνα με λίστες εγκεκριμένων εγχειριδίων που εκδίδονταν από το ΥΠΠΕΘ.

Όπως κάθε χρόνο το ΙΕΠ εισηγείται σχετικά με τα διδακτικά βιβλία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία των Ξένων γλωσσών στα ΕΠΑΛ. Δεδομένου ότι δεν προβλέπεται πλέον από το ΥΠΠΕΘ η προμήθεια διδακτικών εγχειριδίων από το ελεύθερο εμπόριο για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας και προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη διδακτικού βιβλίου για τα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών στην ειδικότητα «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΛ προτείνεται από το ΙΕΠ να χρησιμοποιηθεί για το σχολικό έτος 2018-2019 το διδακτικό υλικό που έχει εκπονηθεί για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013) και το οποίο καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας των εν λόγω μαθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η χρήση του ακόλουθου εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στην Ειδικότητα «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ:

  • Αγγλικά για τον Τουρισμό, επίπεδο Α2
  • Γαλλικά για τον Τουρισμό, επίπεδο Α1-Α2
  • Γερμανικά για τον Τουρισμό, επίπεδο Α1-Α2
  • Ιταλικά για τον Τουρισμό, επίπεδο Α1-Α2
  • Ισπανικά για τον Τουρισμό, επίπεδο Α1-Α2

Το εν λόγω διδακτικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ στο πεδίο «οι Ξένες Γλώσσες στο Σχολείο» και οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης, ώστε να μπορούν να το αξιοποιήσουν σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών και μαθητριών της τάξης τους.

Το διδακτικό υλικό μπορεί, επίσης, να ανακτηθεί από την ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/didaktiko-yliko.

{……}

Διαβάστε το έγγραφο

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο