Εκπαιδευτικό υλικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πληροφορίες και οδηγίες από την Σχολική Σύμβουλο


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 23/13-2-2017 της Σχολικής Συμβούλου ΕΑΕ κας Πηλείδου Κωνσταντίνας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα Σχεδι@ζω για όλους http://prosvasimo.gr/el/ συλλογή από προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό με στόχο να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους. Το εν λόγω υλικό αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για όλους τους μαθητές.

Η ταξινόμηση του υλικού με βάση την αναπηρία έγινε για λόγους πρακτικούς και δεν σημαίνει πως το κάθε διακριτό εκπαιδευτικό λογισμικό ή υλικό απευθύνεται μόνο σε μια ομάδα μαθητών, ούτε θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο για τη μονοδιάστατη χρήση του υλικού. Προτείνεται η ευέλικτη αξιοποίησή του με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μαθητή, την παιδαγωγική αξιολόγηση και τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους διδακτικούς στόχους που θέτει ο εκπαιδευτικός για τους μαθητές του. Για παράδειγμα, το προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό με βάση τη μέθοδο easy to read-κείμενο για όλους, μπορεί να συνδέεται πρωτίστως με την εκπαίδευση μαθητών με νοητική αναπηρία, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί και για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό κ.ά. Το «Δελφίνι», επίσης, παρότι αφορά στους μαθητές με αυτισμό μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί σε μαθητές με νοητική αναπηρία, μαθησιακές δυσκολίες, κ.ά.

Επιπλέον στην ίδια ιστοσελίδα και στο σύνδεσμό http://www.prosvasimo.gr/el/odhgoi-gia-sdey-edeay-eep υπάρχει επιστημονικό υλικό υποστήριξης για τη λειτουργία των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ).

Προτείνουμε στους εκπαιδευτικούς και στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων να αναζητήσουν την ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, να ενημερωθούν για το προσφερόμενο εκπαιδευτικό υλικό και να επιλέξουν τα διδακτικά εγχειρίδια ή λογισμικά που χρειάζονται για να εγκαταστήσουν στους υπολογιστές των σχολείων. Στην ιστοσελίδα της 10ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας ΕΑΕ υπάρχει αναρτημένη μία σύντομη παρουσίαση της ιστοσελίδας και του εκπαιδευτικού υλικού στον παρακάτω σύνδεσμο https://pileidou.files.wordpress.com/2013/11/ceb7cebcceb5cf81ceafceb4ceb1-29-2-2016-ceb2.pdf

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares