Εκπαιδευτικές επισκέψεις στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 24357/Δ2/13-2-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Εγκρίνεται η διενέργεια εκπαιδευτικών επισκέψεων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών (CERN) στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νεοχωρίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι σχολικές μονάδες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2423055651.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares