Εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη της καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 179214/Δ7/26-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Για το τρέχον σχολικό έτος προτείνεται η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με σκοπό να εξοικειωθούν οι μαθητές των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικό είναι η επιχειρηματική δράση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας.

Σκοπός των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι:

  • να αναδείξουν τη σύνδεση μεταξύ της καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, να συμβάλουν στην ικανοποίηση των αναγκών της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας, με σεβασμό πάντα προς το φυσικό περιβάλλον.
  • να ωθήσουν τους μαθητές στην ανάληψη καινοτόμων κοινωφελών πρωτοβουλιών, ώστε να συνειδητοποιήσουν με βιωματικό τρόπο τη δυνατότητά τους να συντελούν στην οικονομική ανάπτυξη και στην πραγματοποίηση θετικών κοινωνικών αλλαγών.
  • να καλλιεργήσουν στους μαθητές στάσεις και δεξιότητες που συνδέονται με την κοινωνική διάσταση της επιχειρηματικότητας, να προωθήσουν την αλληλεγγύη και να εξυπηρετήσουν το γενικό καλό του κοινωνικού συνόλου.

Οι δραστηριότητες αυτές βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν προσωπικές δεξιότητες, όπως κοινωνική υπευθυνότητα, στρατηγικές επίλυσης προβλήματος, συνεργασία και ομαδικό πνεύμα, κριτική σκέψη, ανάληψη ρόλων ευθύνης, ικανότητα επικοινωνίας, αποτελεσματική διαχείριση χρόνου. Παράλληλα ανακαλύπτουν τα ενδιαφέροντά τους και διάφορα επαγγέλματα που ίσως ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους. Οι δραστηριότητες αυτές είναι δυνατό να υλοποιηθούν είτε στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, είτε να ενταχθούν σε πολιτιστικά ή περιβαλλοντικά προγράμματα, είτε στο μάθημα «Ερευνητικές Εργασίες» των Α’ και Β’ τάξεων του Λυκείου, καθώς και στο πλαίσιο συγκεκριμένων μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του Επαγγελματικού Λυκείου και του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

Υποστήριξη στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες αυτής της θεματικής προσφέρει το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (Σ.Ε.Ν./JA Greece). Το ΣΕΝ προτείνει σχετικά προγράμματα που προωθούν την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών ανάμεσα σε μαθητές από διαφορετικά σχολεία, διαφορετικές περιοχές της χώρας και διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, ενώ αναδεικνύουν τον ρόλο και την αξία του εθελοντισμού για την κοινωνική ανάπτυξη.

Προγράμματα που προτείνονται από το Σ.Ε.Ν./JA Greece σε αυτή τη θεματική είναι τα εξής:

Διαβάστε το έγγραφο

Περισσότερες πληροφορίες

Share and Enjoy !
Shares