Χορήγηση – Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος (102837/Δ1/25-7-2013, ΑΔΑ:ΒΛ4Μ9-48Ε) για τις εκπαιδευτικές άδειες του 2013-2014.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο : “για το σχολικό έτος 2013-2014 επιτρέπεται η χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές μόνο σε υποτρόφους του Ι.Κ.Υ.

Διαβάστε την εγκύκλιο