Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Έγγραφο 187644/Γ2/6-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας

Η Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού υλοποιεί για το σχολικό έτος 2013-2014 τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα:

  • «Σούνιο, Ο Ναός του Ποσειδώνος και η Ζωφόρος» και
  • «Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνι».

Τα προγράμματα πραγματοποιούνται από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον Ιούνιο του 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο