Εκπαιδευτικά Προγράμματα από το Το Κέντρο ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Μ. Αλεξάνδρου 111
Τηλ – Fax: 23850 25133

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Κέντρο ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου ΦΛΩΡΙΝΑΣ σε συνεργασία με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Υπεύθυνος Φορέας Υλοποίησης του Έργου ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ8 που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Θα ξεκινήσει στην πόλη της Φλώρινας τον Απρίλιο την υλοποίηση των ακόλουθων εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ
1. Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
2. Τοπική Ιστορία 25
3. Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2 – Β1) 25
4. Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
5. Περιβάλλον και καθημερινή ζωή 25

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής προσκομίζοντας υποχρεωτικά φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας από την Τρίτη 2 Απριλίου 2013 έως και την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 στη Γραμματεία του Κ.Δ.Β.Μ. Φλώρινας 11.00 – 16.00 (Κτίριο Παλιάς Νομαρχίας).

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο