Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2014-2015 Εστίας Γνώσης και Πολιτισμού Χαλκίδας – Τηλεκπαίδευση

Έγγραφο 156684/Γ7/30-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Η Εστία Γνώσης και Πολιτισμού Χαλκίδας αποτελεί Ν.Π,Δ.Δ. του Δήμου Χαλκιδέων. Η διοικητική της ευθύνη ανήκει σε 11 μελές Διοικητικό Συμβούλιο και η επιστημονική της στο Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πανεπιστημιακούς καθηγητές και ειδικούς επιστήμονες.

Είναι ένας χώρος γνώσης και αναζήτησης σε ζητήματα Επιστήμης και Παιδείας που προωθεί την ερευνητική σκέψη και εφευρετικότητα, συμπληρώνοντας τη διδασκαλία που γίνεται στο σχολείο. Οργανώνει επιστημονικές και εκπαιδευτικές ημερίδες σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιστημονικά κέντρα, στις οποίες συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και στο ευρύτερο κοινό, καθώς φιλοξενεί κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό μαθητών και εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η συνεισφορά της Εστίας στην εκπαιδευτική διαδικασία συνίσταται κυρίως στη δημιουργία ερεθισμάτων μέσα από παραστατικές προσεγγίσεις γνωστικών αντικειμένων, που αφορούν τα Μαθηματικά, την Αστρονομία – Αστροφυσική, την Πληροφορική, τη Λογική και τη Φυσική. Η παραστατική αυτή προσέγγιση επιτυγχάνεται μέσω διαδραστικών εκθεμάτων, διαθέτοντας σύγχρονες εγκαταστάσεις και επιστημονικό εξοπλισμό, αλλά και σύγχρονη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.

Τα Σχολεία έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν την Εστία και να συμμετάσχουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητές της εντελώς δωρεάν. Επιπλέον, στο πλαίσιο της διάδοσης της επιστημονικής γνώσης και του έργου της, η Εστία έθεσε ως περαιτέρω στόχο τη συμμετοχή και παρακολούθηση του προγράμματος της και από εκείνα τα σχολεία που, κυρίως λόγω της απόστασης, είναι αδύνατον να παρευρεθούν στο χώρο της. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιεί το πρόγραμμα «ΤηλΕστία», μιας εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας της τηλεκπαίδευσης.

Διαβάστε το έγγραφο

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.estiagnosis.gr

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο