Εκδόθηκε η ΥΑ που καθορίζει τη διαδικασία δήλωσης περιοχών από τους υποψήφιους αναπληρωτές Η προθεσμία της δήλωσης περιοχών θα καθοριστεί με εγκύκλιο που θα εκδοθεί μετά την οριστικοποίηση των πινάκων από το ΑΣΕΠ

Απόφαση 139940/Ε2/24-8-2017 (ΦΕΚ 2920/Β/24-8-2017, ΑΔΑ:ΩΨΤΜ4653ΠΣ-ΩΥ5) του Υπουργείου Παιδείας

Καλούμε τους εγγεγραμμένους στους:
α) οριστικούς ενιαίους πίνακες αναπληρωτών όλων των κλάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης,
(β) οριστικούς πίνακες αναπληρωτών Μουσικών Ειδικεύσεων και
(γ) οριστικούς Κύριους και Επικουρικούς πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ),
σχολικού έτους 2017-2018, καθώς και όσους υπέβαλαν αίτηση ένταξης στους αντίστοιχους πίνακες ωρομισθίων, στο πλαίσιο των ως άνω υπουργικών αποφάσεων, να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομισθίων, σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης, σε δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, στα μουσικά σχολεία, στα καλλιτεχνικά σχολεία, στα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και στις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ), κατά περίπτωση, για το σχολικό έτος 2017-2018.

Οι δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση των οριστικών πινάκων. Το ακριβές χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων θα οριστεί με σχετική εγκύκλιο.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Κατά τη διαδικασία επιλογής περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://opsyd.sch.gr/) δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των διαθέσιμων, ανά κλάδο, περιοχών προτίμησης (περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μουσικά σχολεία, καλλιτεχνικά σχολεία, εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια και Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων) αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 25-8-2017

Εκδόθηκε η 140878/Ε2/25-8-2017 (ΑΔΑ:ΩΗ4Γ4653ΠΣ-ΠΤΗ) εγκύκλιος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 4-9-2017

Απόφαση 141556/Ε2/29-8-2017 (ΦΕΚ 2994/Β/31-8-2017) με θέμα : Τροποποίηση της αριθ. 139940/Ε2/24-8-2017 (ΦΕΚ 2920 Β΄) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Συμπλήρωση των αριθ. 63486/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1315 Β΄) […] 63489/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1314 Β΄) […] και 63498/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1313 Β΄) […] υπουργικών αποφάσεων».

 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο