Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση των Κεντρικών Επιτροπών Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων 2021 Υποβολή αιτήσεων – δηλώσεων έως 12 Μαΐου 2021

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε. και εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2021 (Έγγραφα Φ.153.3/45278/Α5/20-04-2021 και Φ.153.3/45241/A5/20-04-2021)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση  της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων 2021 (Έγγραφα Φ.253.3/45723/A5/21-4-2021 και Φ.253.3/45742/A5/21-4-2021)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •