Είσοδος εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης στα Σχολεία

Έγγραφο 56950/Δ2/7-4-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με την άδεια εισόδου των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης στις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σας ενημερώνουμε ότι ισχύει η με αρ. πρ. Φ3/1207/Γ1/988/06-11-2000 εγκύκλιος.

Παρακαλούμε για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση της ανωτέρω εγκυκλίου καθώς και για την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων στις Διευθύνσεις Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Δ.Ε. και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αντίστοιχα, ώστε οι αρμόδιες Διευθύνσεις να μπορούν να εξετάσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα το υποβληθέν αίτημα.

Διαβάστε το έγγραφο

Τι αναφέρει η Φ3/1207/Γ1/988/06-11-2000 εγκύκλιος:

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Στα πλαίσια του ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία εντάσσεται και η συνεργασία του με διάφορους φορείς, μεταξύ των οποίων είναι και οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι μπορούν να επισκέπτονται τα σχολεία και να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς.

Ωστόσο, λόγω της ιδιαιτερότητας του σχολείου και της αναστάτωσης που προκαλείται στο πρόγραμμα λειτουργίας του, οι οποιεσδήποτε επισκέψεις δημοσιογράφων θα πρέπει να είναι προγραμματισμένες και να πραγματοποιούνται ύστερα από συνεννόηση με το διευθυντή του σχολείου.

Οι αιτήσεις των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης που επιθυμούν να επισκεφτούν τα σχολεία θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανάλογα) και εφόσον το αίτημα γίνει δεκτό, το Υπουργείο Παιδείας θα χορηγεί σχετική άδεια, με την προϋπόθεση ότι θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός της προσωπικότητας και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων, καθώς και η ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο