Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο 10% των θέσεων εισακτέων (χωρίς νέα εξέταση)

Από το Υπουργείο Παιδείας εκδόθηκε η Φ.251/142167/Β6/3-10-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΛ49-Ζ0Ψ) εγκύκλιος η οποία διευκρινίζει την παράγραφο 33 του άρθρου 39 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013), στην οποία αναφέρεται:

«33. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου, το οποίο παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε Τμήμα, Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Α.Ε.Ι. μπορούν να μετέχουν για την εισαγωγή τους στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός ενός (1) έτους αυτού που έπεται της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.»

Σύμφωνα με τα παραπάνω :

  1. Το 10% θα ισχύει για μία (1) μόνο φορά και μόνο για το αμέσως επόμενο έτος από αυτό που εξετάστηκαν
  2. Το δικαίωμα για το 10% των θέσεων δίνεται πλέον και για όσους συμμετείχαν στις πανελλαδικές  εξετάσεις ΕΠΑΛ ομάδα Α, για μία (1) μόνο φορά και μόνο για το αμέσως επόμενο έτος από αυτό που εξετάστηκαν.
  3. Για τις θέσεις του 10% δεν θα ξαναδίνονται τα ειδικά μαθήματα και οι πρακτικές δοκιμασίες.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο