Εισαγωγή, σε ποσοστό 5%, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Εγκύκλιος Φ.151/25401/Β6/21-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΩ9-ΖΨΤ) του Υπουργείου Παιδείας

Οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/4-9-2009), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α) και συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α), καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους.

Ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία είναι από Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 έως και Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Διαβάστε επίσης τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στην εγκύκλιο

Φ.251/ 191912 /Β6/12-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΨ9-ΖΧ6)

Φ.151/17897/Β6/7-2-2014 (ΦΕΚ 358/Β/14-2-2014) (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο