Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Το 2ο δεκαήμερο η υποβολή δικαιολογητικών των δικαιούχων


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ.153/104159/Α5/26-08-2021 (ΦΕΚ 4068/Β/06-09-2021) του Υπουργείου Παιδείας

Οι αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 8, 10, 14, 17, 18 και 21 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει και επιθυμούν την εισαγωγή τους σε τμήμα, ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος των Πανεπιστημίων και των ΑΣΠΑΙΤΕ και ΑΣΤΕ (συμπεριλαμβανομένων των ΣΕΦΑΑ – ΤΕΦΑΑ) υποβάλλουν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς, στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ξεκινά κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Από την έκδοση της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία Φ.151/110270/Β6/2014 (Β’ 1920) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση σε ΦΕΚ

Τι αναφέρει το άρθρο 34 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-1999) (Πηγή : kodiko.gr)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 02-10-2021

Η ανωτέρω ΥΑ τροποποιήθηκε με την Φ.153/123037/Α5/30-09-2021 (ΦΕΚ 4559/Β/02-10-2021)

Share and Enjoy !
Shares