Εγκύκλιος Πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου 2023


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘ Φ.251/47174 /Α5/26-4-2023 (ΑΔΑ: 67Σ546ΜΤΛΗ-ΗΜΣ)
Πανελλαδικές εξετάσεις 2023 Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ)

Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ. Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις παραπάνω πανελλαδικές εξετάσεις έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση – Δήλωση, με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις (σχετική εγκύκλιος Φ251/147493/Α5/28-11-2022). Με την ανωτέρω εγκύκλιο, είχαν καθοριστεί οι διαδικασίες και οι δικαιούχοι συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και μετά την υποβολή των Αιτήσεων-Δηλώσεων των υποψηφίων δημιουργήθηκε το αρχείο των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει ή να είναι ήδη κάτοχοι απολυτηρίου (απόφοιτοι) ή να αποκτήσουν το απολυτήριο τον Ιούνιο του 2023 (μαθητές-τελειόφοιτοι). Αλλιώς η συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις θεωρείται άκυρη και αποκλείονται από τις διαδικασίες επιλογής (μηχανογραφικό δελτίο κτλ.).

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ

Ε. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΙΑ

ΣΤ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Θ. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

ΥΠΑΙΘ Φ.251/47174 /Α5/26-4-2023 (ΑΔΑ: 67Σ546ΜΤΛΗ-ΗΜΣ)

[advanced_iframe src=”https://dide-new.flo.sch.gr/wp-content/uploads/2023/04/67Σ546ΜΤΛΗ-ΗΜΣ.pdf” width=”100%” height=”600″]

 

Share and Enjoy !
Shares