Εγκύκλιος για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης, Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, Σχολικού Νοσηλευτή για το 2024-2025.


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ.: 48877/Δ3/14-05-2024 – ΑΔΑ: ΨΒΣΕ46ΝΚΠΔ-1ΦΤ

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2024-2025.

Share and Enjoy !
Shares