Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης Για το σχολικό έτος 2016-2017

Εγκύκλιος 76654/Θ2/12-5-2016 (ΑΔΑ:ΨΓΜΧ4653ΠΣ-ΧΑΩ) του Υπουργείου Παιδείας

Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΚΑΛΕΙ

α) τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2016-2017, να υποβάλουν σχετική αίτηση από 11/5 έως 17/5/2016, επιλέγοντας έναν μόνο φορέα ή υπηρεσία (στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες(ΑΕΑ).

β) τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν για την παροχή εκπαιδευτικού έργου:

α) Σε διαφορετικό της οργανικής τους θέσης σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο),
β) Σε Ιερατικό Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.Δ.Ε.),
γ) Σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ,
και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το διδακτικό-σχολικό έτος 2016-2017, να υποβάλουν αίτηση από 11/5 έως 17/5/2016, επιλέγοντας έως τέσσερα (4) σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, πέντε (5) ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, και ένα (1) Ιερατικό Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο