Εγκύκλιος Αναπληρωτών-Ωρομισθίων για το 2013-2014


άκουσε το άρθρο

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την 111192/Δ1/9-8-2013 (ΑΔΑ ΒΛΩΛ-9ΞΡ) εγκύκλιό του, καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΤΕ01 και ΔΕ01 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2013-2014.

Σημειώνεται ότι για τους Μουσικούς θα εκδοθεί ξεχωριστή εγκύκλιος.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 12-08-2013 έως και 23-08-2013.

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι κατ΄ εξαίρεση καλούνται οι υποψήφιοι, οι οποίοι εντάσσονται στις καταργούμενες, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ17.13), να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη ως ωρομίσθιο προσωπικό για την ολοκλήρωση της φοίτησης στις ειδικότητες της B΄ τάξης ΕΠΑΣ και Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ.

Εγκύκλιος Αναπληρωτών/Ωρομισθίων 2013-2014

Αίτηση για κλάδους μόνο της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

Αίτηση για κοινούς κλάδους με Α/βάθμια Εκπαίδευση

Τυπικά προσόντα ένταξης σε κλάδους της Εκπαίδευσης

Τυπικά προσόντα καταργημένων κλάδων

Περιοχές πρόσληψης για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Περιοχές πρόσληψης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Εκκλησιαστικά Σχολεία

Καλλιτεχνικά Σχολεία

Share and Enjoy !
Shares