Εγκύκλιος αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 2013-2014


άκουσε το άρθρο

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδόθηκε η 117746/Γ6/27-8-2013 (ΑΔΑ ΒΛΩΜ9-Α5Ν) εγκύκλιος με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) να υποβάλουν αίτηση ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών EAE σχολικού έτους 2013-2014.
Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013 μέχρι και την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013.

Διαβάστε την σχετική πρόσκληση-εγκύκλιο

Αίτηση αναπληρωτή/ωρομισθίου Ειδικής Αγωγής 2013-2014

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Περιοχές πρόσληψης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Περιοχές πρόσληψης για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τυπικά προσόντα ένταξης σε κλάδους της Εκπαίδευσης

Τυπικά προσόντα καταργημένων κλάδων

Πίνακας των ΚΕΔΔΥ ανά Περιφέρεια

 

 

 

Share and Enjoy !
Shares