Έγκριση οργάνωσης Αγώνων Λόγου “Greek Forensics”

Έγγραφο 138501/Γ2/3-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Οι αγώνες λόγου θα πραγματοποιηθούν από τις 23 μέχρι και τις 25 Ιανουαρίου 2015, στο χώρο του Αμερικανικού Κολλεγίου «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» Θεσσαλονίκης.
Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα μεριμνήσουν για την έγκριση συμμετοχής μαθητών, αποστέλλοντας έγκαιρα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (αίτηση του διευθυντή του σχολείου, πράξη συλλόγου, πρόγραμμα και ονομαστικό πίνακα συμμετοχής μαθητών) στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στους εν λόγω μαθητικούς αγώνες θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο