Έγκριση μετακίνησης για το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων

Απόφαση 179021/Γ2/22-11-2013 της Διεύθυνσης Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας

Εγκρίνουμε τη συμμετοχή και μετακίνηση εκτός έδρας, προκειμένου να λάβουν μέρος στο  2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων με θέμα: «Βιολογία στην εκπαίδευση», που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 29, 30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου 2013, στους παρακάτω:

Διαβάστε την απόφαση