Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων στο ΕΕΕΕΚ Φλώρινας Για το σχολικό έτος 2021-2022

Απόφαση 4562/30-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΑΕΟ46ΜΤΛΗ-ΖΓ2) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Εγκρίνουμε τη λειτουργία ολιγομελών τμημάτων του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2021-2022, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο