Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού Β’ και Γ’ τάξης ΓΕΛ της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Για το σχολικό έτος 2021-2022

Απόφαση 4685/29-7-2021 (ΑΔΑ: 6Μ8Σ46ΜΤΛΗ-ΣΙΘ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Εγκρίνουμε τη λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού των σχολικών μονάδων ΓΕΛ των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, για το σχολικό έτος 2021-2022, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο