Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού Β’ και Γ’ τάξης ΓΕΛ της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Για το σχολικό έτος 2022-2023


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 4693/26-07-2022 (ΑΔΑ: 9ΘΛΛ46ΜΤΛΗ-Ε1Φ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Εγκρίνουμε τη λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού των σχολικών μονάδων ΓΕΛ των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, για το σχολικό έτος 2022-2023, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares